องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI

ILLUMINATI

Illuminati แปลตรงตัวตามดิกชันนารี่ หมายถึง ผู้ที่มีสติปัญญาอันล้ำเลิศ องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2319 ในเมืองอินกอลสตาดท์ (บาวาเรียตอนบน) โดย The Noah ศิษย์คณะเยสุอิต และเป็นศาสตราจารย์ทางกฎหมายศาสนจักรที่เป็นฆราวาสคนแรกที่มหาวิทยาลัยอินกอลสตาดท์องค์กรนี้ก่อตัวขึ้นจากนักคิดเสรีในฐานะเป็นผลพวงจากยุคเรืองปัญญา ซึ่งนักเขียนร่วมสมัยบางคนอย่างเช่น Seth Payson เชื่อว่าเป็นการสมคบคิดเพื่อแทรกซึมและโค่นล้มรัฐบาลของหลายๆ รัฐในยุโรป ขณะที่นักเขียนบางคนอย่าง Augusting Barruel และ John Robison ได้กล่าวอ้างว่าอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส เป้าหมายของสมาคมคือคัดค้านความงมงาย การปิดบังข้อเท็จจริง อิทธิพลทางศาสนาเหนือชีวิตสาธารณะ และการละเมิดอำนาจรัฐ บัญญัติทั่วไปเขียนว่า "สิ่งจำเป็นคือการทำให้อุบายของผู้ให้เกิดความอยุติธรรม เพื่อควบคุมเขาโดยไม่ครอบงำเขา"
อิลลูมินาติ เป็นกลุ่มนักวิทยาศาตร์ตั้งขึ้นมาอย่างลับๆเนื่องจาก พวกตนได้ถูกกลุ่มคริสตจักร ไล่ฆ่า เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นลัทธิของซาตาน เนื่องจากเหล่านักวิทยาศาสตร์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับคริสตจักร ในเรื่องการ กำเนิดโลก และในอีกหลายๆเรื่อง ประเด็นหลักก็คือ คริสตจักรเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าสสารไม่มีวันเกิดขึ้นมาจากความว่างเปล่า จึงได้เกิดทฤษฎี บิกแบง ที่เป็นทฤษฎีการกำเนิดโลกที่ได้รับการเชื่อถือมากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์
เนื่องจากในอดีต คริสตจักร เป็นกลุ่มที่มีอำนาจมาก ทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไม่อาจต่อกรได้จึงต้องคอยหลบหนีหรือแอบซ่อนไม่เปิดเผยตัว จึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาโดยใช้ชื่อ illuminati และหาที่รวมกลุ่มเพื่อ ใช้สนทนาเรื่องวิทยาศาตร์กันหรือแลกเปลี่ยนแนวความคิด สมาชิกกลุ่ม อิลลูมินาติ เช่น กาลิเลโอ
สรุปได้ว่า กลุ่มอิลลูมินาติ ต้องการที่จะล้มล้างคริสตจักรนั้นเอง โดยการหาทฤษฎี ต่างๆมาหักล้างเรื่องพระเจ้าเพื่อที่จะเปลี่ยนแกนอำนาจความเชื่อของคนในยุคนั้น ให้ออกจากความเชื่อทางด้านศาสนามาเป็นด้านวิทยาศาตร์
• เครื่องหมายอิลูมินาติ
อย่างแรก คือ “Numerology” เป็นศาสตร์ทางตัวเลขซึ่งเป็นองค์ความรู้เก่าแก่จากคัมภีร์ของ พวกฮิบรู หรือ ยิว เป็นการ Code ตัวหนังสือให้เป็นตัวเลข คือการเอาตัวหนังสือซ่อนไว้ในตัวเลขนั่นเอง
ชาวฮีบรูยังนำตัวเลขไปเชื่อมโยงกับ พลังจักรวาล พวกเขามิได้แยกระบบตัวอักษรกับตัวเลขออกจากกัน แต่ตัวอักษร นั้นมีพื้นฐานมาจากตัวเลข ระบบตัวอักษรถูกวางเรียงไว้อย่างเป็นระบบ และถูกกำหนดรูปแบบที่บอกถึงระดับที่ต่อเนื่องกันไปตามกระบวนการการพัฒนาของ จักรวาล ชื่อภาษากรีกและฮีบรูในพระคัมภีร์มีนัยสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างความหมายตามตัวอักษรและตัวเลข
ในภาษากรีกดั้งเดิม คำว่า “Jesus” หมายถึง “Iesous” (ไม่มีตัวอักษร “J” ในภาษากรีก) ชื่อดังกล่าวมีค่าเท่ากับตัวเลข 888 ซึ่งหมายถึง “ จิตใจที่สูงกว่า ” หรือ “ จิตใจศักดิ์สิทธิ์ ” ตามความเชื่อลึกลับของกรีก
“จิตใจที่เกี่ยวข้องกับความตาย” ในภาษากรีกคือหมายเลข 666 ( ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เล่มสุดท้ายในพันธสัญญาใหม่ ว่าหมายถึง “สัตว์ร้าย” )

ตราสัญญลักษณ์ของ ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอิลลูมินาติเช่นกัน โดยการแฝงความหมายไว้ในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้


 1. ดาว 13 ดวง คือ การก่อกบฏ หรือการปฏิวัติ (ต่อพระเจ้า)
 2. อยู่ในวงกลมที่มี 28 ขีด หรือ Guide Line คือ ความเป็นนิรันดร์
 3. ป้ายผ้า 13 ขยัก คือ การก่อกบฏ หรือการปฏิวัติ (ต่อพระเจ้า)
 4. ตัวหนังสือ E PLURIBUS UNUM หรือ “One of Many” หรือ “หนึ่งจากหลายๆสิ่ง”
 5. ปีกข้างซ้าย มี 32 ขนนก เป็นระดับชั้นปกครองของลัทธิใต้ดิน กลุ่มที่เรียกว่า เมสัน (Mason) หรือฟรีเมสัน (Free Mason)ในยุโรป มี 32 ระดับ
 6. ปีกข้างขวา มี 33 ขนนก เป็นระดับชั้นปกครองของลัทธิใต้ดิน กลุ่มที่เรียกว่า เมสัน (Mason) หรือฟรีเมสัน (Free Mason)ในอเมริกา มี 33 ระดับ
 7. เส้นแนวนอน 12 เส้น บนอาร์มโล่ห์ที่หน้าอกนกอินทรีย์ หมายถึง ความเป็นรัฐบาล
 8. เส้นแนวตั้ง 18 เส้น บนอาร์มโล่ห์ที่หน้าอกนกอินทรีย์ หมายถึง การเป็นนายทาส
 9. ซึ่งแบ่งได้ 6 แถบใหญ่ หมายถึง มนุษย์
 10. แถบสีแดงและขาวรวมกันได้ 13 แถบ แยกเป็น
 11. แถบขาว 7 แถบ หมายถึง พระเจ้า
 12. แถบแดง 6 แถบ หมายถึง มนุษย์ แถบแดงวางทับแถบขาว หมายถึง มนุษย์อยู่เหนือพระเจ้า
 13. กรงเล็บ 2 ข้างๆ ละ 4 รวมเป็น 8 เล็บ คือการเริ่มต้น
 14. ลูกธนู 13 ดอก หมายถึง การต่อต้านหรือปกป้องตัวเองของประชาชน
 15. ช่อมะกอกที่มี 13 ใบ หมายถึง เสรีภาพ
 16. ผลเบอรี่ 13 ผล หมายถึง ผลของเสรีภาพ
 17. ขนหาง 9 เส้น หมายถึง ความสำเร็จ หรือบรรลุผลแล้วนั่นเอง

“Numerology”ตัวเลขจำนวนที่ปรากฎในสัญญลักษณ์บน ตราแผ่นดินสหรัฐอเมริกา ปรากฏในแบงค์ 1ดอลล่าร์US
มีความหมายดังนี้

จำนวนเลข 6 หมายถึง Man คือ มนุษย์
จำนวนเลข 7 หมายถึง God คือ พระเจ้า
จำนวนเลข 8 หมายถึง New Beginning คือ การเริ่มต้นใหม่
จำนวนเลข 9 หมายถึง Complete or Finish คือ การเสร็จสิ้น หรือ ความสำเร็จ
จำนวนเลข 12 หมายถึง Government and Perfection คือ รัฐบาลและความสมบูรณ์แบบ
จำนวนเลข 13 หมายถึง Rebellion คือ การปฏิวัติ หรือ การก่อกบฏ
จำนวนเลข 18 หมายถึง Bondage หรือ ความเป็นทาส
จำนวนเลข 28 หมายถึง Eternity คือ ความเป็นนิรันดร์
บนด้านหลังของธนบัตรฉบับหนึ่งเหรียญดอลล่าร์ ไม่เฉพาะตำแหน่งที่เป็น นกฟินิกซ์(อินทรี) เท่านั้น หากดูดาวที่อยู่เหนือหัวนกอินทรีก็จะพบว่ามี 13 ดวง และการจัดเรียงเอาไว้ก็ไม่ใช่ความบังเอิญ กล่าวคือ ดาว 13 ในกรอบหกเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของ เวทมนตร์ปีศาจ ชนอเมริกันสร้างขึ้นมาด้วยความเชื่อว่า ดาว 13 ดวงนั้น เป็นตัวแทน 13 จักรวรรดิดั้งเดิม อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาดูใกล้ๆ ในวงกลมล้อมรอบภาพนกอินทรี จะค้นพบว่าผู้ที่ออกแบบนี้ แสดง 13 หมายเลขอาถรรพ์ โดยเจตนาและแฝงความหมายเอาไว้ สังเกตุได้จาก จำนวนครั้งที่ใช้ เลข 13 คือ

- กรอบหกเหลี่ยมถูกจัดเรียงโดยห้าเหลี่ยม (ดาว) 13 ดวง
- โล่ห์ป้องกันหน้าอกของนกอินทรีมี แถบ 13 แถบ
- ผลเบอร์รี่ 13 ผล บนกิ่งมะกอก ในกรงเล็บขวาของนกอินทรี
- ลูกธนู 13 ดอก ในกรงเล็บซ้ายของนกอินทรี
- ใบมะกอก 13 ใบ บนกิ่งมะกอก

องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI องค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ILLUMINATI Reviewed by Nobibi on สิงหาคม 24, 2558 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.