วิธีการไหว้เจ้าที่ ศาลพระภูมิ แบบที่ถูกต้อง

วิธีการไหว้ศาลพระภูมิ
วิธีการไหว้เจ้าที่และศาลพระภูมิ

หลายๆ คนคงมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้เจ้าที่ การไหวบูชาศาลพระภูมิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ว่าควรจะกราบไหว้เวลาไหน ควรใช้ธูปกี่ดอก รวมไปจนถึงของที่ใช้เซ่นไหว้ว่ามีอะไรบ้าง วันนี้ เราจึงมีความรู้ วิธีการในการไหว้เจ้าที่ที่ถูกต้องมาฝากกัน
ผู้สนับสนุน

เจ้าที่

เจ้าที่นั้นจะอาศัยอยู่ในภายในพื้นที่ของบ้าน แต่มักจะไม่เข้ามาในตัวบ้าน โดยส่วนมากนั้นจะอาศัยอยู่ในที่แห่งนั้นมานานแล้ว ซึ่งอาจจะอยู่มาก่อนที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนด้วยซ้ำ ลักษณะของศาลเจ้าที่นั้นจะมีเรือนที่มีฐานใหญ่กว่าศาลพระภูมิ แต่จะสูงเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของศาลพระภูมิ ภายในจะมีรูปปั้นตายาย

เจ้าที่นั้นสามารถแบ่งเป็น เจ้าที่แท้ ซึ่งก็คือเจ้าของที่เดิมที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่ ซึ่งจะคอยปกปักรักษาพื้นที่ของตนเองไว้ และแบบที่สองได้แก่ เจ้าที่จร ซึ่งก็คือวิญญาณเร่ร่อนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณนั้นๆ ฉะนั้นแล้ว ก่อนที่จะตั้งศาลเจ้าที่ เราควรที่จะต้องพาอาจารย์ตั้งศาลมาตรวจสอบดูก่อนว่า มีวิญญาณเจ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ ซึ่งหากไม่มี ศาลนั้นก็จะกลายเป็นศาลเปล่า ที่ไม่มีเจ้าที่อยู่คอยดูแล

การไหว้ศาลเจ้าที่

การไหวเจ้าที่นั้นสามารถใช้ พวงมาลัยสด, น้ำเปล่า, ผลไม้, ดอกไม้สด, อาหารคาวหวาน, ธูป 5 ดอก, เทียน แล้วแต่ตามความสะดวก แต่ควรที่จะเปลี่ยนน้ำทุกวัน โดยสามารถเปลี่ยนก่อน หรือหลังการไหว้ก็ได้
การไหว้เจ้าที่กลางแจ้งสำหรับบ้านเรือนที่ไม่มีศาลนั้นสามารถทำได้โดยการนำโต๊ะขนาดพอเหมาะมาตั้งไว้หน้าบ้าน หันหน้าเข้าหาบ้าน หรือก็อาจจะวางไว้กลางบ้านเลยก็ได้ เสร็จแล้วนำกระถางธูปพร้อมกับของไหวมาตั้งวางไว้ เพื่อใช้ในการสักการะบูชา
วิธีไหว้เจ้าที่
การไหว้เจ้าที่

บทสวดสำหรับการไหว้เจ้าที่

คำถวายเครื่องสังเวยสำหรับศาลเจ้าที่

ตั้งนะโม 3 จบ อิมัง สูปะพะยัญชนะ สัมปันนัง สะอุทะกังวะรัง ภุมมัสสะเทมิฯ

คำลาเครื่องสังเวยสำหรับศาลเจ้าที่

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ

พระภูมิ

พระภูมินั้นคือเทพเทวดาที่ถูกอัญเชิญให้มาเพื่อคุ้มครองผู้คน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยในบ้านส่วนใหญ่นั้นจะนิยมอัญเชิญพระชัยมงคลซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าพาลี มาคอยทำหน้าที่ดูแลรักษาเคหะสถาน
วิธีไหว้ศาลพระภูมิ
การไหว้ศาลพระภูมิ

การไหว้ศาลพระภูมิ

โดยทั่วๆ ไปแล้ว การไหว้ศาลพระภูมินั้นจะทำพร้อมๆ กับการไหว้ศาลเจ้าที่ โดยจะต้องเตรียม ธูป 5 ดอก เทียน พวงมาลัยสด ดอกไม้สด น้ำเปล่า อาหารหวานคาว (อาหารหวานคาวนั้นจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือไม่ก็ เดือนละ 2 ครั้ง) และหลังจากไหว้เสร็จแล้วควรที่จะทำความสะอาดบริเวณศาลพระภูมิโดยทันที

บทสวดสำหรับการไหว้ศาลพระภูมิ

ผู้สนับสนุน

คำถวายเครื่องสังเวยสำหรับศาลพระภูมิ

ตั้งนะโม 3 จบ นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

คำลาเครื่องสังเวยสำหรับศาลพระภูมิ

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต
วิธีการไหว้เจ้าที่ ศาลพระภูมิ แบบที่ถูกต้อง วิธีการไหว้เจ้าที่ ศาลพระภูมิ แบบที่ถูกต้อง Reviewed by Nobibi on มิถุนายน 23, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.