วิธีการไหว้เจ้าที่ ศาลพระภูมิ แบบที่ถูกต้อง

วิธีการไหว้ศาลพระภูมิ
วิธีการไหว้เจ้าที่และศาลพระภูมิ

หลายๆ คนคงมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้เจ้าที่ การไหวบูชาศาลพระภูมิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ว่าควรจะกราบไหว้เวลาไหน ควรใช้ธูปกี่ดอก รวมไปจนถึงของที่ใช้เซ่นไหว้ว่ามีอะไรบ้าง วันนี้ เราจึงมีความรู้ วิธีการในการไหว้เจ้าที่ที่ถูกต้องมาฝากกัน


เจ้าที่

เจ้าที่นั้นจะอาศัยอยู่ในภายในพื้นที่ของบ้าน แต่มักจะไม่เข้ามาในตัวบ้าน โดยส่วนมากนั้นจะอาศัยอยู่ในที่แห่งนั้นมานานแล้ว ซึ่งอาจจะอยู่มาก่อนที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนด้วยซ้ำ ลักษณะของศาลเจ้าที่นั้นจะมีเรือนที่มีฐานใหญ่กว่าศาลพระภูมิ แต่จะสูงเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของศาลพระภูมิ ภายในจะมีรูปปั้นตายาย

เจ้าที่นั้นสามารถแบ่งเป็น เจ้าที่แท้ ซึ่งก็คือเจ้าของที่เดิมที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่ ซึ่งจะคอยปกปักรักษาพื้นที่ของตนเองไว้ และแบบที่สองได้แก่ เจ้าที่จร ซึ่งก็คือวิญญาณเร่ร่อนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริเวณนั้นๆ ฉะนั้นแล้ว ก่อนที่จะตั้งศาลเจ้าที่ เราควรที่จะต้องพาอาจารย์ตั้งศาลมาตรวจสอบดูก่อนว่า มีวิญญาณเจ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ ซึ่งหากไม่มี ศาลนั้นก็จะกลายเป็นศาลเปล่า ที่ไม่มีเจ้าที่อยู่คอยดูแล

การไหว้ศาลเจ้าที่

การไหวเจ้าที่นั้นสามารถใช้ พวงมาลัยสด, น้ำเปล่า, ผลไม้, ดอกไม้สด, อาหารคาวหวาน, ธูป 5 ดอก, เทียน แล้วแต่ตามความสะดวก แต่ควรที่จะเปลี่ยนน้ำทุกวัน โดยสามารถเปลี่ยนก่อน หรือหลังการไหว้ก็ได้
การไหว้เจ้าที่กลางแจ้งสำหรับบ้านเรือนที่ไม่มีศาลนั้นสามารถทำได้โดยการนำโต๊ะขนาดพอเหมาะมาตั้งไว้หน้าบ้าน หันหน้าเข้าหาบ้าน หรือก็อาจจะวางไว้กลางบ้านเลยก็ได้ เสร็จแล้วนำกระถางธูปพร้อมกับของไหวมาตั้งวางไว้ เพื่อใช้ในการสักการะบูชา
วิธีไหว้เจ้าที่
การไหว้เจ้าที่

บทสวดสำหรับการไหว้เจ้าที่

คำถวายเครื่องสังเวยสำหรับศาลเจ้าที่

ตั้งนะโม 3 จบ อิมัง สูปะพะยัญชนะ สัมปันนัง สะอุทะกังวะรัง ภุมมัสสะเทมิฯ

คำลาเครื่องสังเวยสำหรับศาลเจ้าที่

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ

พระภูมิ

พระภูมินั้นคือเทพเทวดาที่ถูกอัญเชิญให้มาเพื่อคุ้มครองผู้คน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยในบ้านส่วนใหญ่นั้นจะนิยมอัญเชิญพระชัยมงคลซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้าพาลี มาคอยทำหน้าที่ดูแลรักษาเคหะสถาน
วิธีไหว้ศาลพระภูมิ
การไหว้ศาลพระภูมิ

การไหว้ศาลพระภูมิ

โดยทั่วๆ ไปแล้ว การไหว้ศาลพระภูมินั้นจะทำพร้อมๆ กับการไหว้ศาลเจ้าที่ โดยจะต้องเตรียม ธูป 5 ดอก เทียน พวงมาลัยสด ดอกไม้สด น้ำเปล่า อาหารหวานคาว (อาหารหวานคาวนั้นจะต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือไม่ก็ เดือนละ 2 ครั้ง) และหลังจากไหว้เสร็จแล้วควรที่จะทำความสะอาดบริเวณศาลพระภูมิโดยทันที

บทสวดสำหรับการไหว้ศาลพระภูมิคำถวายเครื่องสังเวยสำหรับศาลพระภูมิ

ตั้งนะโม 3 จบ นะโม เม พระภูมิเทวานัง ธูปะทีปะ จะ ปุปผัง สักการะ วันทานัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ


อ่านลืมกดไลค์เพจ >> https://www.facebook.com/pantipghosts/ นะ จะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนใหม่ๆ กัน

คำลาเครื่องสังเวยสำหรับศาลพระภูมิ

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ ขันตี สัจจาธิฏฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสาวินะติ อะเสสะโต
วิธีการไหว้เจ้าที่ ศาลพระภูมิ แบบที่ถูกต้อง วิธีการไหว้เจ้าที่ ศาลพระภูมิ แบบที่ถูกต้อง Reviewed by Nobibi on มิถุนายน 23, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.